ไฝ กระเนื้อ

ไฝ ขี้แมลงวัน และกระเนื้อ /Mole and Skin Tumor

ไฝ ขี้แมลงวัน/Mole

ไฝ ส่วนใหญ่มีสีดำหรือน้ำตาล เกิดจากการเติบโตของเซลล์สร้างเม็ดสีในชั้นผิวหนังที่เติบโตขึ้นในลักษณะกลุ่มก้อนแทนการที่เซลล์สร้างเม็ดสีนั้นจะกระจายกันออกไปเพื่อเจริญเติบโต แรกเริ่มจะมีสีเหมือนผิวบริเวณรอบๆ แต่จะมีสีคล้ำขึ้นเมื่อสัมผัสแสงแดดมากๆ และในขณะตั้งครรภ์ หากพบการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสี, ความนูน, ขนาด และรูปร่างของไฝ ควรรีบพบแพทย์ และหากพบว่าไฝนั้นมีส่วนที่ก่อให้เกิดมะเร็ง แพทย์จะทำการผ่าตัดไฝและผิวหนังรอบๆ นั้นออก เพื่อเป็นการป้องกันและรักษา

กระเนื้อ /Skin Tumor

ปรากฎในลักษณะเป็นก้อนเนื้อนูนขึ้นบนผิวหนัง เป็นการเติบโตที่ผิดปกติของโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบในการสร้างเนื้อเยื่อผิวหนัง แต่ยังไม่มีการระบุถึงสาเหตุของการเกิดความผิดปกตินั้น สิ่งที่น่าสนใจคือ เราสามารถป้องกันการเกิดกระเนื้อได้ อย่างไรก็ดี กระเนื้อที่เกิดขึ้นจะไม่มีการแพร่ขยายและไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ แต่หากคุณรู้สึกไม่ชอบหรือมองว่ามันไม่สวยงามและต้องการกำจัดออก ก็สามารถทำได้โดยการผ่าตัดออก หรือใช้วิธีรักษาด้วยเลเซอร์

  • blogpost-image-placeholder
  • blogpost-image-placeholder

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล

  • blogpost-image-placeholder
  • blogpost-image-placeholder

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล

  • blogpost-image-placeholder
  • blogpost-image-placeholder

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล

  • blogpost-image-placeholder
  • blogpost-image-placeholder

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล

การดูแลตัวเองหลังทำ เลเซอร์ กำจัดไฝ กระเนื้อ ติ่งเนื้อ ด้วย Co2 Laser

1. ลอกแผ่นกันน้ำออก หลังจากทำเลเซอร์ ครบ 24 ชั่วโมง
2. เช็ดแผลให้สะอาดด้วยน้ำเกลือ ชุบไม้พันสำลีในเซ็ตทำแผล ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จากนั้นเช็ดให้แห้งและทายา F1 ก่อนปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ใสกันน้ำ
3. ให้ทำความสะอาดแผล ทายา และเปลี่ยนพลาสเตอร์อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
4. สำหรับแผลเล็กๆ บริเวณใบหน้าหรือนอกร่มผ้า หากไม่ต้องการแปะพลาสเตอร์ให้ทายาฆ่าเชื้อ F1 วันละ 4-5 ครั้ง ตลอดวันเพื่อป้องกันแผลแห้ง แผลขนาดใหญ่และแผลในร่มผ้า แนะนำให้ปิดพลาสเตอร์
** แผลที่ชุ่มชื้นจะสมานได้เร็ว และลดโอกาสการเกิดแผลเป็นได้ **
5. หากมีสะเก็ดหรือคราบเหลืองปกคลุมแผล แสดงว่าแผลแห้งเกินไป ให้ทายาบ่อยๆ และปล่อยให้สะเก็ดหลุดเองในเวลา 1-2 สัปดาห์
6. เนื่องจากเป็นแผลเปิด ให้หลีกเลี่ยงการใช้สบู่ เครื่องสำอาง และสารเคมีใดๆ บริเวณแผลในช่วง 1 สัปดาห์แรก
7. หลุมแผลและรอยแดงเกิดขึ้นเป็นปกติระหว่างการสมานแผล และจะค่อยๆ ดีขึ้นในเวลา 2-3 เดือน
8. แพทย์จะนัดตรวจอีกครั้ง 1-2 สัปดาห์หลังเลเซอร์

*ระยะเวลาการรักษาและฟื้นฟูขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคน

Name(required)

Email(required)

Phone(required)

Date of Birth

Genger
MaleFemale

Height

Weight

Contact Name and Number in Case of Emergency

What treatment are you interested in?

Have you had any surgery or been hospitalized in the past 2 years?
YesNo

Do you currently have, or have you ever suffered from, Allergies: food, vaccinations, drugs, hay fever?
YesNo

Do you currently have or have you suffered from Nervous Breakdown or Depression?
YesNo

Do you currently have or have you suffered from Asthma?
YesNo

Do you currently have or have you suffered from Gastrointestinal problems?
YesNo

Do you currently have or have you suffered from Epilepsy?
YesNo

Do you currently have or have you suffered from Renal problems?
YesNo

Do you currently have or have you suffered from Kidney infections/Kidney problems?
YesNo

Do you currently have or have you suffered from Blood disorder?
YesNo

Do you currently have or have you suffered from Thrombosis?
YesNo

Do you currently have or have you suffered from Thyroid disorder?
YesNo

Do you currently have or have you suffered from HIV/AIDS?
YesNo

Do you have difficulty with healing or scarring?
YesNo

Do you have any symptoms of Sensory Loss in any of your body parts?
YesNo

Have you ever been diagnosed with Cancer or Cancerous Tumors?
YesNo

Are you currently taking ANY medications?
YesNo

Estimated date that you would like the treatment?

How did you hear about our Clinic?

Comments or other requests. Please state your question for the surgeon if any.

The Technology

CO2 Laser

The carbon dioxide (CO2) laser is an ablative versatile tool with 10,600 nm wavelength that widely used to remove various types of skin lesions..

View

Vorachai MD.

Medical Director

> View Profile

Send us your questions

Success Stories


lifting-thermage-cpt-feature

Lifting by Thermage

Interactively customize innovative data before real-time expertise. Globally createmarket-driven materials whereas customized supply chains....

View

melasma-feature

Melasma

Lorem ipsum dolor sit amet, cons dectetuer adipising elit. Donec odio. Interactively customize innovative data before real-time expertise. Globally...

View

Sharing is caring

< Back to Procedures Next Procedure >