*ระยะเวลาการรักษาและฟื้นฟูขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคน

lux deep ir

Tighten your skin with Infrared Technology from Paloma USA

Lux Deep IR อาศัยการทำงานของคลื่นรังสีอินฟราเรด ซึ่งสามารถทำได้ทุกบริเวณของพื้นที่ผิวหนังที่มีความหย่อนคล้อย ไม่ว่าจะเป็นใบหน้า, หน้าท้อง,ต้นแขน หรือบริเวณอื่นๆทั่วทั้งร่างกาย ด้วยอุปกรณ์พ่นความเย็นที่มากับตัวเครื่อง Palomar ทำให้ในการทำ Deep IR ไม่เกิดความเจ็บปวดใดๆ และ ยังปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง สามารถเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจน และไม่จำเป็นต้องพักฟื้นหลังเข้ารับการรักษาอีกด้วย คนไข้จึงสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้หลังจากเข้ารับการรักษาในทันที

DeepIR แตกต่างจากทรีตเม้นอื่นๆ อย่างไร?

ด้วยลำแสงอินฟราเรด ของ Lux Deep IR ซึ่งมีขนาดเล็กมาก สามารถส่งผ่านลึกลงไปยังชั้นผิวหนังแท้โดยไม่ทำลายผิวที่อยู่รอบๆ จึงกระตุ้นให้เกิดการรักษาและฟื้นฟูสภาพผิวได้อย่างรวดเร็วกว่าการรักษาด้วยลำแสงอินฟราเรดแบบเดิมซึ่งใช้ลำแสงอินฟราเรดขนาดใหญ่กว่า

ทรีตเม้นนี้ปลอดภัยหรือไม่? และจะเกิดอาการเจ็บหรือไม่ในขณะที่ทำทรีตเม้น?

Lux DeepIR เป็นเทคโนโลยีที่ใชลำแสงอินฟราเรดซึ่งเป็นลำแสงที่มีขนาดเล็กมากและไม่ทำลายผิวบริเวณรอบๆที่ลำแสงอินฟราเรดวิ่งผ่าน นอกจากนี้ Lux Deep IR ยังมีกระบวนการที่ช่วยลดความร้อนของลำแสงอินฟราเรดโดยการให้ความเย็นถึง 3 ช่วง ตั้งแต่ก่อนเริ่มปล่อยลำแสง ระหว่างและหลังการปล่อยลำแสง จึงทำให้ผู้เข้ารับบริการไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดทรมานขณะเข้ารับการรักษาเลย

ผลลัพธ์ของ Lux DeepIR

แพทย์จะเริ่มจากการใช้เครื่องเลเซอร์ส่งผ่านลำแสงอินฟราเรดที่สามารถแทรกลึกลงไปยังชั้นหนังแท้ ช่วยกระตุ้นกลไกของร่างกายให้เกิดการปรับและฟื้นฟูคอลลาเจนและอีลาสติน และเกิดการสร้างเนื้อเยื่อผิวขึ้นมาใหม่ในที่สุด หลังจากการการรักษา คุณอาจรู้สึกตึง, คัน และมีรอยแดงเล็กน้อยในบริเวณนั้นๆ ซึ่งอาการดังกล่าวจะค่อยๆ บรรเทาลงภายใน 2 – 3 ชั่วโมง การเข้ารับบริการด้วยโปรแกรมนี้จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาแบบต่อเนื่อง ซึ่งควรเข้ารับการรักษาทุก 4 – 6 สัปดาห์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจน