นิรันดาคลินิก ได้ร่วมมือกับ Cellport Clinic ประเทศญี่ปุ่น นำเสนอนวัตกรรมใหม่ของการศัลยกรรม โดยการนำเซลล์ไขมันไปเสริมสร้างส่วนที่อยากเติมเต็มของตัวเอง โดยใช้เทคโนโลยีเฉพาะของญี่ปุ่นซึ่งได้รับตีพิมพ์ในวารสารทางการเเพทย์ชั้นนำของโลก

เเพทย์ของเราล้วนได้รับการฝึกอบรบจาก Cellport Clinic Yokohama และได้รับการรับรองมาตรฐานในเรื่องของห้องสกัดเซลล์ไขมันเป็นที่เดียวในโลกอีกด้วย

สำหรับห้องสกัดเซลล์ไขมัน หรือ CPC (Cell Process Unit) ของเรานั้นมีการควบคุมอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน ตั้งเเต่สภาพเเวดล้อมภายในห้องสกัดเซลล์, ห้องปลอดเชื้อ, เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ฯลฯ เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดซึ่งเป็นปณิธานของเรา


ขั้นตอนการโอนถ่ายไขมันด้วยวิธี CAL®


  1. ดูดไขมันจากที่บริเวณหน้าท้อง หรือต้นขา
  2. ไขมันที่ดูดออกมา จะถูกนำเข้ากระบวนการแยกชั้น แบ่งเป็นชั้นไขมัน และชั้นของเหลว
  3. ไขมันที่แยกชั้นแล้วจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะถูกนำไปสกัดเซลล์ไขมัน อีกส่วนหนึ่งจะถูกนำเก็บไว้เพื่อการฉีดเพิ่มขนาด
  4. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา จะสกัดเซลล์ไขมันออกมาให้ได้มากที่สุด และนี่คือกุญแจสำคัญของ CAL®
  5. เซลล์ไขมันที่สกัดได้จะถูกนำมาผสมกับไขมันที่ถูกเก็บไว้เพื่อรอการฉีดเพิ่มขนาด
  6. ของเหลวจากไขมันที่ถูกดูด ผ่านกรรมวิธีแยกชั้นจะถูกนำมาสกัดเซลล์ไขมันเพื่อเพิ่มขนาดจำนวนเซลล์ไขมันให้มากยิ่งขึ้น
  7. เซลล์ไขมันที่สกัดได้จากของเหลวก็จะถูกนำไปผสมลงในไขมันที่ถูกเก็บไว้เพื่อรอการฉีดเพิ่มขนาด
  8. ศัลยแพทย์จะทำการฉีดไขมันที่ผสมเซลล์ไขมันแล้วกลับสู่ร่างกายในบริเวณที่ต้องการเสริมขนาด

หากคนไข้มีไขมันไม่เพียงพอ ไขมันที่ถูกดูดออกมาจะไม่ถูกแบ่งเป็นสองส่วน และกรรมวิธืตั้งแต่ข้อ 3-5 จะไม่ถูกนำมาใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะสกัดเซลล์ไขมันออกมาจากของเหลวจากไขมันที่ผ่านกรรมวิธีแยกชั้นแล้ว วิธีการนี้เรียกว่า ‘Mini CAL®’

กรรมวิธีสกัดเซลล์ไขมันโดย CAL® ใช้เวลาเพียง 1-2 ชั่วโมง เซลล์ไขมันที่สกัดได้จะถูกนำไปผสมและฉีดกลับเข้าไปในร่างกายคนไข้ภายใน 1 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านกระบวนการแช่แข็ง