fbpx

นิรันดาคลินิก ได้ร่วมมือกับ Cellport Clinic ประเทศญี่ปุ่น นำเสนอนวัตกรรมใหม่ของการศัลยกรรม โดยการนำเซลล์ไขมันไปเสริมสร้างส่วนที่อยากเติมเต็มของตัวเอง โดยใช้เทคโนโลยีเฉพาะของญี่ปุ่นซึ่งได้รับตีพิมพ์ในวารสารทางการเเพทย์ชั้นนำของโลก

เเพทย์ของเราล้วนได้รับการฝึกอบรบจาก Cellport Clinic Yokohama และได้รับการรับรองมาตรฐานในเรื่องของห้องสกัดสเต็มเซลล์เป็นที่เดียวในโลกอีกด้วย

สำหรับห้องสกัดสเต็มเซลล์ หรือ CPC (Cell Process Unit) ของเรานั้นมีการควบคุมอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน ตั้งเเต่สภาพเเวดล้อมภายในห้องสกัดเซลล์, ห้องปลอดเชื้อ, เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ฯลฯ เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดซึ่งเป็นปณิธานของเรา


ขั้นตอนการโอนถ่ายไขมันด้วยวิธี CAL®


  1. ดูดไขมันจากที่บริเวณหน้าท้อง หรือต้นขา
  2. ไขมันที่ดูดออกมา จะถูกนำเข้ากระบวนการแยกชั้น แบ่งเป็นชั้นไขมัน และชั้นของเหลว
  3. ไขมันที่แยกชั้นแล้วจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะถูกนำไปสกัดสเต็มเซลล์ อีกส่วนหนึ่งจะถูกนำเก็บไว้เพื่อการฉีดเพิ่มขนาด
  4. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา จะสกัดสเต็มเซลล์ออกมาให้ได้มากที่สุด และนี่คือกุญแจสำคัญของ CAL®
  5. สเต็มเซลล์ที่สกัดได้จะถูกนำมาผสมกับไขมันที่ถูกเก็บไว้เพื่อรอการฉีดเพิ่มขนาด
  6. ของเหลวจากไขมันที่ถูกดูด ผ่านกรรมวิธีแยกชั้นจะถูกนำมาสกัดสเต็มเซลล์เพื่อเพิ่มขนาดจำนวนสเต็มเซลล์ให้มากยิ่งขึ้น
  7. สเต็มเซลล์ที่สกัดได้จากของเหลวก็จะถูกนำไปผสมลงในไขมันที่ถูกเก็บไว้เพื่อรอการฉีดเพิ่มขนาด
  8. ศัลยแพทย์จะทำการฉีดไขมันที่ผสมสเต็มเซลล์แล้วกลับสู่ร่างกายในบริเวณที่ต้องการเสริมขนาด

หากคนไข้มีไขมันไม่เพียงพอ ไขมันที่ถูกดูดออกมาจะไม่ถูกแบ่งเป็นสองส่วน และกรรมวิธืตั้งแต่ข้อ 3-5 จะไม่ถูกนำมาใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะสกัดสเต็มเซลล์ออกมาจากของเหลวจากไขมันที่ผ่านกรรมวิธีแยกชั้นแล้ว วิธีการนี้เรียกว่า ‘Mini CAL®’

กรรมวิธีสกัดสเต็มเซลล์โดย CAL® ใช้เวลาเพียง 1-2 ชั่วโมง สเต็มเซลล์ที่สกัดได้จะถูกนำไปผสมและฉีดกลับเข้าไปในร่างกายคนไข้ภายใน 1 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านกระบวนการแช่แข็ง


กรณีศึกษา