*ระยะเวลาการรักษาและฟื้นฟูขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคน

CO2 laser

คาร์บอนได้อ็อกไซด์เลเซอร์ (CO2) laser เป็นเลเซอร์ที่อยู่ในกลุ่มที่มีพลังงานสูง โดยมี ความยาวคลื่น 10,600 นาโนเมตร ซึ่งหลักการคือ จะใช้ในกรณีที่ต้องมีการจี้ หรือ ตัดออก เช่น ติ่งเนื้อ กระเนื้อ ขี้แมลงวัน หรือ แม้กระทั้ง ต่อมไขมันที่โตผิดปกติ โดยเลเซอร์กลุ่มนี้จะทำให้เกิดแผลตื้นๆ หรือลึกไปถึงชั้นที่มีปัญหาอยู่ อาจจะต้องหลีกเลี่ยงสารเคมี หรือแสงแดดอยู่บ้าง แต่ก็สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เพียงแค่ทายาบริเวณที่เป็นแผลอย่างน้อย 1 อาทิตย์

ก่อนการทำเลเซอร์นี้ผู้ป่วยจะถูกทำความสะอาดบริเวณที่จะทำการรักษา และทายาชา ปิดด้วยฟิล์ม และรอให้ยาชาออกฤทธิ์ ประมาณ 30 – 45 นาที หลังจากนั้นจึงทำการยิงเลเซอร์ ซึ่งแผลจะหายดีภายใน 1 อาทิตย์ และรอยแดงจะค่อยๆ จางหายไปเองภายใน 1-2 เดือน ในบางรายที่มีเม็ดสีที่ลึกลงไป อาจจะต้องมาทำซ้ำ 1-2 ครั้ง แต่ต้องทิ้งระยะห่างกัน 3-6 เดือน

การดูแลหลังการรักษา
  • ห้ามให้แผลโดนน้ำภายใน 24 ชั่วโมง
  • ควรทำความสะอาดแผลด้วยน้ำเกลือ และซับแผลให้แห้ง
  • ทายาบริเวณที่เป็นแผล ทุก 4 ชั่วโมง (4-5 ครั้งต่อวัน) ให้แผลชุ่มยาอยู่เสมอ ในร่มผ้าและบริเวณที่เสียดสีบ่อยๆ ให้ปิดพลาสเตอร์ทับ
  • หลีกเลี่ยงแดดประมาณ 1 อาทิตย์
  • เลี่ยงการใช้เครื่องสำอาง หรือสารเคมีใดๆ บนแผลเลเซอร์ 1-2 อาทิตย์ จนแผลปิดสนิท